Det er først når man er 18 år og myndig det er mulig å søke om et kredittkort. Men trenger unge egentlig et kredittkort?

Når man bruker bankkortet blir kontoen belastet hver gang man bruker kortet. Er det ikke penger på kontoen så er det ikke mulig å bruke kortet.  Et kredittkort er ikke koblet til en konto men gir deg i stedet mulighet til å låne penger.

Så når man går i en butikk og kjøper seg en ny bukse, låner man pengene av banken eller kredittkortselskapet. En gang i måneden får man regningen med alt man har lånt. Det er også en grense for hvor mye man får lov til å låne, som gjerne avgjøres ut fra hvor mye man tjener.

Det er nettopp det at man får låne penger som gjør at de under 18 år ikke får lov til å skaffe seg et kredittkort. Som mindreårig (under 18 år) kan man ikke ta opp gjeld (som for eksempel å kjøpe varer på kreditt). Ifølge vergemålsloven § 8 regnes barn som umyndig til de er fylt 18 år, og avtaler inngått med umyndige er ikke bindende. Og etter lovens § 40 kan ikke den umyndige selv eller hans foreldre stifte gjeld på vegne av den umyndige, bortsett fra studielån.Det er noen fordeler ved kredittkort som er verdt å vite om. Kredittkortet gir deg bedre klagemuligheter og banken kan hjelpe deg hvis du ikke får det du har betalt for, hvis du blir svindlet eller leverandøren går konkurs. 

Så hvis du blir utsatt for svindel, for eksempel ved netthandel, så er det banken eller kredittkortselskapet som ordner opp og tar regningen når man har betalt med et kredittkort. Det samme gjelder om du har bestilt noe, og kanskje betalt for en vare, og så går butikken konkurs før du har fått levert varen. Da er det også banken som dekker regningen. 

Når du kjøper noe på nett eller bestiller ulike abonnementer (som Spotify, Netflix etc.) så trekkes beløpene direkte fra kontoen din hvis du bruker et bankkort. Bruker du et kredittkort så er det først banken (eller kredittkortselskapet) som legger ut. På denne måten unngår du trøbbel hvis feil beløp trekkes fra kontoen din (ved en feil eller ved bevisst svindel), for det er banken (kredittkortselskapet) som sørger for at du ikke skal betale mer enn du skal og at du ikke blir lurt.