Det er ikke uvanlig å være blakk når man er student. Enkelte tyr til forbrukslån eller trekker kredittkortet litt ekstra for å betale regningene. Det kan bli svært dyrt.

Mange studenter opplever at det kan være vanskelig å få studielånet til å strekke til i hverdagen. Undersøkelser gjort av YouGov for Danske Bank tyder på at så mange som 18 prosent av studentene tar i bruk kredittkort for å få endene til å møtes, mens rundt 47 prosent oppgir at de er bekymret for at ikke pengene strekker til.

Med høye boutgifter i de store byene blir det ikke så mye igjen av studielån og stipend å leve for. Det gjør at mange studenter jobber ved siden av studiene. Den europeiske undersøkelsen Eurostudent fra 2018 viste at 67 prosent av norske studenter jobber ved siden av studiene, og de jobber i snitt rundt 8 timer i uken.

I etterkant av korona-utbruddet kan flere nå oppleve at muligheten til å skaffe seg ekstrainntekter blir tøffere, siden flere av bransjene som vanligvis sysselsetter mange unge sliter, som reiseliv og uteliv.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT, 2018) viste at så mange som 30 prosent av studentene har (av og til eller ofte) hatt vansker med å klare de løpende utgiftene i løpet av det siste året. Nesten 40 prosent oppgir at de ville hatt problemer med å klare en uforutsett utgift på 5000 kroner.

For studenter som sliter med å få endene til å møtes så er det ikke noen god løsning å bruke forbrukslån eller kredittkort til å dekke opp for manglende inntekt. Det kan fort ende opp i en stor, uhåndterlig og dyr regning, siden kredittkortrentene er svært høye (ofte over 20 prosent).

Undersøkelser gjort av Forbruksforskningsinstituttet SIFO viser også at kredittkort, særlig i kombinasjon med forbrukslån skaper store problemer for mange mennesker, og at det er her andelen med gjeldsproblemer er spesielt høy.

I en fersk undersøkelse utført av Kantar på vegne av inkassoforetaket Lindorff, oppgir én av fem unge under 30 år at de har søkt om betalingsutsettelse på en regning eller et lån de siste fire månedene. Det er dobbelt så mange som i befolkningen sett under ett. De fleste har utsatt betaling på boliglån eller billån, mens seks prosent har utsatt kredittkort- eller forbrukslånsregningen.

Her er noen tips til litt bedre studentøkonomi:

Sett stipendet på en sparekonto, slik at du kan porsjonere det utover høstsemesteret når du trenger litt ekstra penger. 

Sett opp et budsjett og følg det. Planlegg matinnkjøpet og holde deg til handlelista. Unngå impulskjøp!

Sjekk ut hvilke strømmetjenester du betaler for. Kanskje er det mulig å kutte noen.

Prøv å finne en ekstrajobb

Utnytt studentbeviset til å få rabatter

Planlegg matinnkjøpet for en og en uke av gangen, og utnytt maten du allerede har. Slik reduserer du også svinn.

Lag deg matpakke hver dag

Kutt ut småkjøpene som tar mye av budsjettet ditt i løpet av en måned, for eksempel dyr kaffe.

Handle brukt, utnytt tjenester som Finn.no og Tise. Det er også mye å spare på å handle brukte skolebøker

Finn ut hva som betyr mest for deg, og prioriter deretter. Da bruker du ikke så mye penger på alt annet som egentlig ikke er så viktig.