Høye renter har tvunget nordmenn til å stramme inn på pengebruken. Å refinansiere gammel gjeld kan være en løsning for å få lavere rentekostnader.

Det er stadig flere som merker at det er krevende å ha nok penger til å dekke alle utgiftene man har hver måned. For enkelte blir løsningen å dra kredittkortet litt mer eller ta opp et nytt forbrukslån.

Økningen i forbruksgjeld er nesten dobbel så stor som nedgangen i rentebærende kredittkortgjeld, ifølge Norsk Gjeldsinformasjon.

Forbruksgjelden består av både kredittkortgjeld og forbrukslån.

Mange har usikret gjeld hos ulike kredittgivere med høy rentesats. Det er også derfor flere banker tilbyr kundene sine refinansiering av gamle lån. Det innebærer at ulike lån, som forbrukslån og utestående kredittkortgjeld, samles i ett nedbetalingslån, som også skal gi lavere kostnader enn det man hadde før refinansieringen.

Hovedregelen i Utlånsforskriften, som regulerer bankenes utlånsvirksomhet, er at refinansieringen ikke skal gi kunden større lån og at summen av renter, gebyrer og andre kostnader som kunden skal betale ikke blir høyere enn før. Du har med andre ord ikke noe å tape på å sjekke mulighetene for å refinansiere.

I SpareBank 1 opplever man en jevn strøm med kunder som ønsker tilbud om refinansiering.

Du får kun innvilget refinansiering hvis det gir deg lavere totalkostnader. Du har med andre ord ikke noe å tape på å sjekke mulighetene for å refinansiere, sier Skogrand.