Foto: Den Norske Turistforening/Marius Dalseg

Medlemskap i en forening eller et forbund kan spare deg for mange tusen kroner i lavere rente på boliglån.

Utlånsrentene har steget kraftig de siste årene siden Norges Bank begynte å heve rentene i slutten av 2021. I april i år var gjennomsnittlig rente på nye utlån med pant i bolig på 5,75 prosent, opp fra 1,73 prosent i juni 2021, ifølge SSB. De siste månedene har mange banker hevet rentene, etter at Norges bank sist hevet renten i desember ifjor.

Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet som gir deg hjelp til å sammenlikne og flytte på banktjenester, forsikring, pensjonsprodukter og fond. Her er det mulig å se hvilke rentebetingelser du kan få gjennom medlemskap i ulike fagforeninger eller andre organisasjoner.

Hvis du er 35 år, har fire millioner i lån, en bolig som er verdt seks millioner og forutsetter nedbetalingstid på lånet på 25 år, er det i starten av juni i år Romerike Sparebank og SpareBank1 Lom og Skjåk som kommer best ut ifølge Finansportalen med et tilbud som gir en effektiv rente på rundt 5,55 prosent til medlemmer av Den Norske Turistforening (DNT) (for SpareBanken1 Lom og Skjåk) eller Bori Boligbyggerlag (for Romerike Sparebank).

SpareBank1 Lom og Skjåk oppgir ordinær pris på boliglån innenfor 75 prosent av boligens verdi fra 6,21 prosent (effektiv rente). Det betyr at et medlemskap kan spare deg for en rentekostnad på i overkant av 20.000 kroner i året. Et ordinært medlemskap i DNT koster 810 kroner i året, mens et familiemedlemskap koster 1455 kroner.

Billigere med boligbyggelag

Mange banker har avtaler med ulike typer organisasjoner som gjør det mulig å få bedre rentebetingelser på boliglån gjennom medlemskap. Det kan være medlemskap i fagforeninger, andre typer foreninger, boligbyggelag som for eksempel OBOS og BOB (Vestlandets største boligbyggelag), Statens pensjonskasse, Oslo Pensjonsforsikring eller KLP.

Kostnadene for å være organisert i en fagforening varierer. Samtidig er skattereglene slik at man kan trekke fra fagforeningskontingent på skatten.

For 2024 er maksimalt fradrag for fagforeningskontingent 8000 kroner. Hvis du betaler det samme i kontingent betyr det at du vil redusere skatten din med 22 prosent av 8000 kroner, det vil si 1760 kroner. Så om man er medlem i en fagforening eller et boligbyggerlag, vil gunstigere boliglån raskt overstige det man må betale for å være medlem.

Er du medlem i et av forbundene i LO får du rentetilbud fra SpareBank1 gjennom fordelsprogrammet LOfavør. Akademikerne er en stor paraplyorganisasjon som rommer en rekke forbund, som for eksempel Juristforbundet og Norske arkitekters landsforbund (NAL) og har forhandlet frem en avtale med Handelsbanken. UNIO (for arbeidstakere med høyere utdanning) har avtale med DNB. Er du medlem i OBOS har OBOS Banken egne medlemstilbud, men mange boligbyggerlag, som ABBL (Asker og Bærum Boligbyggelag), NBBO (Nedre Buskerud Boligbyggelag) har avtaler med ulike banker.