Det kan være vanskelig å skaffe nok penger til et depositum hvis man skal leie bolig. Noen velger å bruke kredittkortet eller forbrukslån for å skaffe pengene, eller man kan kjøpe seg en garanti. 

For mange som skal leie bolig, blant annet unge og studenter, kan det være krevende å skaffe pengene til depositum, som ofte utgjør minst tre måneders husleie. Enkelte tyr til kredittkortet eller forbrukslån for å løse problemet. Men dette kan bli dyrt på grunn av skyhøye renter, med mindre man klarer å betale ned kredittkortregningen eller lånet innen rimelig tid, og er derfor ikke anbefalt hvis man har mulighet til å finne andre løsninger. 

En annen mulighet kan være depositumlån som enkelte banker tilbyr. Dette er gjerne lån som ikke krever sikkerhet, og er fortsatt ganske dyre med renter opp mot 10 prosent. 

Så et alternativ som blir stadig vanligere er å kjøpe en såkalt husleiegaranti eller depositumgaranti. Dette er en garanti man kan kjøpe som gir utleieren samme sikkerhet som et depositum

En husleiegaranti/depositumgaranti varer gjerne i 3 år, og man må fort regne med å betale rundt 12-14% av beløpet utleieren krever i depositum (maksimalt 6 måneders husleie ifølge Husleieloven). Beløpet man betaler får man ikke igjen når garantien utløper. 

På denne måten slipper man å skaffe og binde opp et stort beløp på en sperret depositumkonto.

Forbrukerrådet anbefaler likevel depositum fremfor en leiegaranti, ifølge Caroline Skarderud, som er jurist i Forbrukerrådet.

Får ikke penger tilbake

Husleiegarantien/depositumgarantien skal gi utleier samme sikkerheten som et vanlig depositum, og vil normalt dekke blant annet skyldig husleie, skader på bolig, utgifter til utkastelse og andre krav som følger av leieavtalen.

Normalt er det ikke mulig å si opp en husleiegaranti/depositumgaranti etter at man har flyttet inn i leieboligen, slik at man heller ikke kan regne med å få tilbakebetalt noen av beløpet. Det er også viktig å huske på at man i de fleste avtalene ikke kan overføre garantien til et annet leieforhold og en annen adresse, hvis man ender opp med å flytte før garantien er utløpt etter tre år. 

Anbefaler depositum

Forbrukerrådet anbefaler depositum fremfor en husleiegaranti/depositumgaranti. 

Kjøper man en husleiegaranti/depositumgaranti er det viktig å være klar over at man som leietaker fortsatt er fullt ut ansvarlig for en eventuell utbetaling dersom garantien blir utløst på grunn av skader eller annet som leietaker er ansvarlig for etter leieavtalen. En slik garanti inneholder heller ikke noen form for forsikring for leietakeren, slik enkelte har trodd. 

Dersom utleier stiller svært strenge krav til leilighetens stand ved utflytting, risikerer leietakeren en stor regning i ettertid, maksimalt hele garantibeløpet, for eksempel for skader eller riper i parketten.

Viktig å lese avtalen

Så hvis utleieren krever og får penger av selskapet som stiller husleiegarantien/depositumgarantien, så vil dette selskapet rette et tilsvarende krav mot leietakeren, pluss gjerne gebyr og andre omkostninger. 

Husleieloven regulerer bruken av depositum og hvordan utleier og leietaker kan kreve utbetaling fra depositum-kontoen. Lovens bestemmelse om garanti er ikke så detaljert, men flere av aktørene som tilbyr husleiegaranti/depositumgaranti bruker de samme betingelsene i sine standardiserte garantiavtaler. 

En ulempe med husleiegaranti/depositumgaranti kan være at det involverer en ekstra part i forbindelse med leieforholdet. 

Har man ikke mulighet til å skaffe depositum på annen måte, er det også mulig å søke om depositumgaranti hos NAV. 

Her kan du finne mer informasjon om hva man bør tenke på når man skal leie bolig: https://www.forbrukerradet.no/forside/bolig/husleie/