Her er en sjekkliste du kan bruke for å avgjøre om du skal skaffe deg kredittkort eller ikke. Hvis du kan svare ja på spørsmålene, er det greit å ha kredittkort.

- Har du fast inntekt?

- Er du økonomisk bevisst ved å ha oversikt over inntekter og utgifter?

- Klarer du å lage og følge et budsjett?

- Klarer du å spare og prioritere dine kjøp?

 

 

De fleste av oss har et rimelig greit forhold til kredittkort, og betaler i hovedsak regningene når de kommer hver måned. Samtidig vet vi at kredittkort gir lett tilgang til penger, og at det er noe som kan være svært fristende. Endel ser ut til å glemme at når de bruker kredittkortet, så bruker de lånte penger. Om du betaler regningen til forfallsdatoen som er det greit, for da er de lånte pengene gratis uten noen rente. Men klarer du ikke å betale regningen, må du betale en svært høy rente. Da er det ikke sikkert at kredittkort er tingen.

Selv om aldersgrensen for kredittkort er 18 år, minner Lynum om det kraftige kjøpepresset mange unge er utsatt for.