De vanligste årsakene til økonomiske problemer er enten manglende oversikt over egen privatøkonomi eller uforutsette hendelser som påvirker økonomien. Får du problemer, så gjelder det å ta tak i dem så fort som mulig.

Uforutsette hendelser kan være alt fra en ekstra høy strømregning, til å miste jobben - begivenheter de færreste av oss kan forutse og planlegge for. Et godt råd er alltid å ha en økonomisk buffer, slik at det blir lettere å takle når noe uventet skjer, dersom privatøkonomien tillater det. 

Ta kontakt!

Dersom du ikke klarer å betale og regningen går til inkasso, er det viktigste å ta kontakt med inkassoselskapet. Dette kan være vanskelig. 

Hva vil inkassoselskapet si når du tar kontakt?

Inkasso er ofte mer fleksibelt enn mange tror, ettersom alle involverte parter som regel ønsker å løse saken raskest mulig. 

Scenario 1: Har du penger, må du betale

Begrunnelsen for dette er enkel. Bak et hvert inkassokrav er det en bedrift som ikke har fått betalt for en vare eller tjeneste. Det er ikke rimelig at den som selger en vare eller tjeneste blir skadelidende dersom personen som kjøper og som skylder penger, i utgangspunktet er i stand til å betale for seg. 

Scenario 2: Frivillig nedbetalingsplan

Mange har ikke penger til å betale hele kravet med en gang. Når dette er tilfellet vil du som skylder penger få tilbud om avtale med en frivillig nedbetalingsplan. I Intrum inngås slike avtaler hver dag. En frivillig nedbetalingsplan innebærer som regel faste månedlige og håndterbare avdrag helt til beløpet er nedbetalt. 

Grunnen til at frivillige nedbetalingsplaner benyttes så ofte, er at det er en gunstig økonomisk løsning for begge parter. Dersom du skylder penger innebærer det at du unngår en tvungen nedbetalingsplan og betalingsanmerkning. For inkassoselskapet innebærer en frivillig nedbetalingsplan mindre gebyrer enn en tvungen nedbetalingsplan, som må gjennom rettssystemet. 

En tvungen nedbetalingsplan tar tid å få på plass, og i mellomtiden vil kostnadene øke. Dersom inkassosaken må løses gjennom en rettslig prosess, vil det også påløpe kostnader både til dem som følger opp kravet, og til offentlige instanser. En tvungen nedbetalingsplan er derfor vesentlig dyrere enn en frivillig nedbetalingsplan. I tillegg vil man pådra seg en betalingsanmerkning, noe som vil gjøre det svært vanskelig å kjøpe på kreditt frem til inkassobeløpet er helt nedbetalt. Dette gjelder ikke bare større lån, men også for eksempel avtaler om bredbånd og strøm. 

Scenario 3: Rettslig innkreving

Det kan være mange årsaker til at rettslig inkasso blir utfallet av en inkassosak. Eksempelvis hvis den som skylder penger bryter vilkårene i den frivillige nedbetalingsplanen; inkassoselskapet ikke får kontakt med skyldneren; det er lite eller ingen samarbeidsvilje fra skyldners side; eller skyldner allerede har en eller flere tilfeller av alvorlige betalingsproblemer. I verste fall kan rettslig inkasso ende med lønnstrekk og tvangssalg.

Ring oss i dag