Handler du på nettet er det tryggest å bruke kredittkortet, siden det beskytter deg mot svindlere. Her er råd for sikker bruk av kredittkort.

Vi handler stadig mer på nett, og mange benytter seg også av nettbutikker i utlandet. Mange av disse er kjente og etablerte butikker, men noen ganger finner vi spesielle varer eller gode tilbud i nettbutikker vi ikke kjenner så godt. Noen nettbutikker må man være på vakt for, for det finnes mange falske butikker satt opp av kriminelle. Så når du handler på nettet, er det uansett tryggest å bruke kredittkortet.

For det første unngår du at pengene umiddelbart trekkes rett ut av kontoen din, slik det skjer med et bankkort. Du ønsker ikke å gi potensielle svindlere direkte tilgang til kontoen din.

Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet med en rekke digitale verktøy som hjelper forbrukerne til å sammenlikne ulike bank-, pensjons-, forsikrings- og investeringsprodukter, slik at man lettere kan ta gode økonomiske valg.

Det er jo dessverre ikke helt uvanlig at kredittkort blir stjålet eller mistet, hacket og misbrukt. Du vil normalt få dekket tapet av banken eller kortutstederen, men det forutsetter at du har fulgt reglene for bruk av kortet. Hva du bør gjøre og ikke gjøre bør komme klart frem av avtalen du har med banken eller kortutstederen.

Hvis du opplever at kortet ditt blir stjålet eller misbrukt må du betale en egenandel på 1200 kroner, mens tap utover dette dekkes av banken eller kortutstederen.

Det er i utgangspunktet banken eller kortutstederen som kan hjelpe deg hvis kortet ditt har blitt stjålet eller misbrukt.

Hvis du har opptrådt grovt uaktsomt må du selv dekke opp til 8000 kroner av det beløpet du har tapt. Men hva som regnes som «grovt uaktsomt» avgjøres ved en totalvurdering av hver sak. Har du for eksempel oppbevart pin-koden sammen med kortet, eller lagt fra deg kortet i en tvilsom bar i utlandet, regnes dette som grovt uaktsomt. Og har du vært klar over at kortet ditt blir misbrukt men ikke grepet inn, så vil du sannsynligvis ikke få dekket tapet.