Stig Inge Eikmo

Betalingsproblemer?

- Rettslige skritt tas for å for eksempel begjære trekk i lønn eller trygd, eller på annen måte sikre kravet. Å sikre kravet kan innebære at det tas pant i for eksempel bil eller bolig, eller for at kravet ikke foreldes, slik at inkassoselskapene har mulighet til å følge din fremtidige lønns- og formuesutvikling i offentlige, sier Stig Inge Eikmo.

Når det tas rettslige skritt, påløper statens rettsgebyrer. Disse gebyrene kan være høyere enn inkassosalærene.